Herokuva

Kerääjä.fi

Kerääjä.fi on luonnontuotteiden keruusta kiinnostuneiden, alan kouluttajien sekä raaka-aineita välittävien ja tarvitsevien yritysten yhteinen verkkopalvelu. Luonnontuotealan kerääjä- ja toimijarekisterin avulla kerääjät saavat tietoa tarvittavista raaka-aineista ja yritykset mahdollisuuden parantaa raaka-aineiden saatavuuttaan. Lisäksi palveluun kirjautuneet löytävät sivuilta raaka-aineita koskevat keruuohjeet ja laatukriteerit.

Kerääjä.fi tarjoaa verkkopalveluna kerääjäkortin, joka korvaa aiemmin käytössä olleet paperiset kerääjäkortit. Kerääjäkorttikoulutus on valtakunnallinen, yhdenmukainen koulutus luonnontuotteiden keruutoimintaan perehdyttämiseksi. Lajikohtaiset suoritustiedot talletetaan rekisteriin. Kortin avulla kerääjä osoittaa hallitsevansa lajintunnistuksen, keskeiset kestävän keruun menetelmät, laatukriteerit ja raaka-aineen esikäsittelyn.

Rekisteröidy luonnontuotealan kerääjä- ja toimijarekisteriin niin pääset osaksi ketjuja, joilla metsän antimet saadaan käyttöön!

Kenelle palvelu on suunnattu?

Kerääjä.fi -palvelu eli luonnontuotealan kerääjä- ja toimijarekisteri on tarkoitettu erityisesti luonnontuotteiden keruusta kiinnostuneille henkilöille, koulutuksen tai kokemuksen kautta alalle pätevöityneille kouluttajille sekä luonnontuotteita välittäville ja ostaville yrityksille ja yhdistyksille. Palvelu auttaa toimijoita yhteyksien luonnissa ja tiedon saannissa sekä samalla parantaa laadukkaiden luonnon raaka-aineiden saatavuutta.

Luonnontuotteiden kerääjä

Jos olet kiinnostunut luonnontuotteiden keruusta, rekisteröidy ja löydät palvelusta ohjeita luonnontuotteiden keruuseen ja tietoa tulevista koulutuksista. Suorittamistasi raaka-ainekohtaista keruukoulutuksista saat merkinnän kerääjätietoihisi. Tiedoista muodostuu sähköinen kerääjäkortti, jolla voit osoittaa raaka-aineiden ostajille hallitsevasi lajintunnistuksen, kestävän keruun menetelmät, laatukriteerit ja raaka-aineen esikäsittelyn. Halutessasi voit myös tulostaa kortin.

Luonnontuotteiden kouluttaja

Luonnontuotealan kouluttaja voi ilmoittaa palvelussa järjestämistään kerääjäkoulutuksista, rekisteröidy mukaan. Lajikohtaisia kerääjäkorttikorttikursseja ovat oikeutettuja pitämään palvelun kouluttajakriteerit täyttävät kouluttajat. Kurssin jälkeen kouluttaja myöntää verkkopalvelussa kerääjäkortin suoritusmerkinnän koulutuksen läpäisseille. Sivuilta löytyvää luonnontuotteiden keruuohjeistusta ja laatukriteereitä voi käyttää kurssien koulutusmateriaalina.

Raaka-aineen ostaja

Raaka-aineiden tarvitsijat ja ostajat voivat palveluun rekisteröitymällä tavoittaa hankinta-alueensa kerääjät tai luonnontuotteita välittävät toimijat sekä ilmoittaa tarvittavista raaka-aineista. Ostajillekin palvelusta löytyy tietoa luonnontuotteista ja niiden keruusta sekä alan kouluttajista ja tulevista koulutuksista. Palvelu auttaa luomaan yhteyksiä, joilla varmistetaan laadukkaan raaka-aineen saatavuutta.

Kestävä keruu - hyvät käytänteet

Luonnontuotteiden keruu perustuu uusiutuvien luonnonvarojen kestävään käyttöön. Keruu ei saa vaarantaa luonnon monimuotoisuutta tai lajiston säilymistä. Samalla keruutoiminnassa on tärkeää ottaa huomioon maanomistajat ja paikalliset asukkaat. Keruun toteutuksella ja erityisesti kerääjillä on lisäksi keskeinen rooli luonnontuotteiden laadun ja turvallisuuden varmistamisessa.

Yleiset keruuohjeet ›

 

Jokamiehenoikeudet ja kaupallinen keruu

Luonnontuotteiden keruu tukeutuu suurelta osin jokamiehenoikeuksiin eli vapauteen kulkea luonnossa ja kerätä marjoja, sieniä ja kasveja ilman erillistä lupaa asuinpaikasta ja kansalaisuudesta riippumatta. Oikeuksien käyttöön liittyy kuitenkin myös vastuu: haittaa tai häiriötä ei saa tuottaa luonnolle tai maanomistajalle. Lisäksi laajamittainen tai pysyvä luonnonkasvien keruu ja tiettyjen erikoisluonnontuotteiden kerääminen edellyttävät maanomistajan suostumusta.

Jokamiehenoikeudet ›

Luonnontuoteala ja luonnontuotelan koulutus

Tutustu mahdollisuuksiiin ›

Koulutukset

Muun Suomen toimeksiannot

Tiedotteet

Tutustu luonnontuotteisiin

Kaikki luonnontuotteet ›
Aitoluonto

Aitoluonto palvelee luontoalan yrittäjiä ja kehittäjiä

Aitoluonto.fi -sivusto kokoaa ja jakaa luontoalan yritystoiminnassa ja sen kehitystyössä tarvittavaa tietoa sekä auttaa alan yhteistyön vahvistumisessa. Sisällöntuotannossa tehdään vahvaa yhteistyötä luontoyrittäjyyden kehittäjien, alan tutkimustahojen sekä yritysten kanssa. Sivuston ylläpidosta vastaa Suomen luontoyrittäjyysverkosto ry.

Suomen luontoyrittäjyysverkosto ry on valtakunnallinen luontoalan yritysten ja toimijoitten yhteistyötä lisäävä järjestö, joka edistää luontoyrittäjyyttä mm. tiedonvälityksen, alan esille nostamisen ja edunvalvonnan keinoin. Vuonna 2001 perustettu yhdistys korostaa alan toimintaedellytyksiä parantavassa toiminnassaan asiakaslähtöistä, ammattimaista ja vastuullista luontoyrittäjyyttä.