Herokuva

Yleiset keruuohjeet

‹ Takaisin etusivulle

• Kohdista keruu vain yleisesti esiintyviin luonnontuotteisiin: älä kerää rauhoitettuja, uhanalaisia ja vaarantuneita kasvilajeja.
• Mitoita keruumäärä ottaen huomioon lajiston elinvoimaisuus, jätä kasvustosta osa keräämättä. Älä kerää kasveja niukoista kasvustoista tai herkiltä kasvupaikoilta.
• Vuorottele keruukohteita eri vuosina ja käytä keruussa hyviä, kasvikohtaisia keruumenetelmiä.
• Huolehdi roskat ja jätteet asianmukaisesti pois luonnosta.
• Käytä jokamiehen oikeuksia vastuullisesti, hanki tarvittaessa keruuseen maanomistajan suostumus.
• Jätä suojaetäisyys kasvien laatua heikentäviin alueisiin kuten teihin, teollisuusalueisiin, tavanomaisesti viljeltyihin peltoihin ja torjunta-aineilla käsiteltyihin alueisiin. Pidä keruussa etäisyyttä maanteihin vähintään 50-100 metriä sekä hiljaisiin pikkuteihin ja metsäautoteihin 10-20 metriä tai vähintään pölyetäisyys. Lannoitetuilta viljely- ja metsäalueilta sekä torjunta-aineilla käsitellyiltä alueilta kasveja ei ole suotavaa kerätä.
• Opettele tunnistamaan kerättävä kasvi, sieni tai muu luonnontuote ja niiden mahdolliset näköislajit eri kehitysvaiheissaan.
• Perehdy hyvälaatuisen raaka-aineen ominaisuuksiin ja kerää vain hyvälaatuisia luonnontuotteita.
• Huolehdi keruun hygieniasta, erityisesti käsien, astioiden, asusteiden ja työvälineiden puhtaudesta. Vältä hyttyskarkotteiden ja muiden kemikaalien käyttöä ja päätymistä kerättäviin luonnontuotteisiin.
• Pyri keräämään luonnontuotteet aurinkoisella tai pilvipoutaisella säällä ja anna kasvuston kuivahtaa sateen jälkeen ennen keruuta.
• Vältä kasvien tai muiden luonnontuotteiden ylimääräistä käsittelyä, kerättyjen kasvien lämpenemistä kuumalla säällä sekä säilyttämistä keruu- ja kuljetusastioissa pitkään ja paksuissa kerroksissa.
• Huolehdi työergonomiasta ja työturvallisuudesta.

Palvelun toteuttamista on tukenut maa- ja metsätalousministeriö