Palvelun toteuttamista on tukenut maa- ja metsätalousministeriö