Kerääjiä kouluttavien pätevyysvaatimukset

20.07.2021

Luonnontuotteiden keruun ja käsittelyn osaamistarpeiden laajentuessa kouluttajien pätevyysvaatimuksissa painotetaan aiempaa enemmän ammatillista osaamista. Uudessa sähköisen kerääjäkortin tarjoavassa verkkopalvelussa kerääjien kouluttajiksi hyväksytään luonnontuotealaan liittyvän ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon suorittaneet sekä vankan alan kokemuksen omaavat neuvojat. Lisäksi kerääjien kouluttajiksi saa hyväksynnän suorittamalla ammattitutkinnosta tutkinnonosan Luonnontuotteiden talteenottaminen.

Kerääjäkoulutuksia toteuttavien kouluttajien pätevyysvaatimus on yhdenmukaistettu alan ammatillisen koulutuksen perusteiden ja osaamisvaatimusten mukaisesti, joten perustutkintopohjainen koulutus tai neuvojakurssi ei jatkossa anna tätä pätevyyttä. Osaamista voi täydentää alan ammattitutkinnon kautta, myös talteenottoon liittyvä tutkinnonosa riittää tässä vaiheessa. Siirtymävaiheessa kouluttajina palveluun hyväksytään siis myös vankan neuvojakokemuksen omaavat.

Neuvoja-nimike jatkossa ammattitutkinnon suorittaneille

Luonnontuoteneuvoja on alan ammattitutkinnon suorittaneiden virallinen tutkintonimike. Tavoitteena on löytää näille luonnontuotealalle kouluttautuneille ammattilaisille nykyistä selkeämpi rooli alan työkentässä. Tästä syystä kurssipohjaisista nimikkeistä, kuten sieni-, yrtti- tai keruutuoteneuvoja, olisi paikallaan luopua. Tämä neuvojakoulutus ei ole ollut yli 20 vuoteen osana alan tutkintojärjestelmää.

Kerääjä.fi on luonnontuotteiden keruusta kiinnostuneiden, alan kouluttajien sekä raaka-aineita välittävien ja tarvitsevien yritysten yhteinen verkkopalvelu. Luonnontuotealan kouluttaja voi rekisteröityä palveluun ja ilmoittaa palvelussa järjestämistään kerääjäkoulutuksista. Kurssin jälkeen kouluttaja myöntää verkkopalvelussa kerääjäkortin suoritusmerkinnän koulutuksen läpäisseille. Palveluun on jo rekisteröitynyt nelisenkymmentä kouluttajaa eri puolilta Suomea.

Koulutussisältöjä kehitettävä ja yhtenäistettävä

Kerättävien raaka-aineiden valikoiman kasvaessa, laatukriteerien kiristyessä ja keruun kestävyyden korostuessa kerääjäkoulutuksien sisältöjen on kehityttävä ja yhtenäistyttävä. Valtakunnallisesti yhdenmukaista sisältöä tarvitaan raaka-aineista sekä niiden keruuohjeista ja laatukriteereistä. Uuteen Kerääjä.fi -verkkopalveluun kootaan tätä aineistoa kerääjäkoulutusten materiaaleiksi. Digitaalisen aineiston on tarkoitus olla myös kerääjien käytettävissä esimerkiksi keruuohjeiden kertaamiseen ja päivittämiseksi. Palvelun kautta myös tiedotetaan kerääjäkoulutuksista.

Verkkopalvelu on toteutettu osana maa- ja metsätalousministeriön rahoittamaa Kasvavaa liiketoimintaa luonnontuotteista -hanketta, jossa Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti on vastannut verkkopalvelun valmistelusta. Hanketta toteuttavat muilta osin myös Suomen Metsäkeskus ja Luonnonvarakeskus. Kerääjä.fi -palvelun ylläpidosta vastaa jatkossa Suomen luontoyrittäjyysverkosto ry.

Tutustu palveluun ja rekisteröidy mukaan: https://www.keraaja.fi/rekisterointi/

Lisätiedot: Juha Rutanen, puh. 040 5737 568, juha.rutanen@aitoluonto.fi

Palvelun toteuttamista on tukenut maa- ja metsätalousministeriö