Osoita keruuosaamisesi sähköisesti!

16.02.2021

Kerättävien luonnontuotteiden valikoiman laajentuessa ja raaka-aineiden laatuvaatimusten lisääntyessä kerääjät tarvitsevat uutta osaamista. Tietotarpeet vaihtelevat paljon raaka-aineittain. Hyvän lajintunnistuksen lisäksi kerääjän on osattava kerätä luonnontuotteita kestävällä tavalla ja käyttötarkoituksen vaatimasta laadusta huolehtien. Useat raaka-aineiden ostajat haluavatkin varmentaa luonnontuotteiden kerääjältä tämän osaamisen luonnontuotelajeittain. Näistä syistä myös koulutussisältöjä ja -materiaaleja on tarpeen kehittää.

Kerääjäkorttikoulutus on valtakunnallinen järjestelmä luonnontuotteiden keruutoimintaan perehdyttämiseksi. Koulutuksen hyväksytysti läpäisseet saavat kerääjäkorttiinsa lajikohtaisen suoritusmerkinnän. Kortin avulla kerääjä osoittaa ostajille hallitsevansa lajintunnistuksen, keskeiset kestävän keruun menetelmät, laatukriteerit ja raaka-aineen esikäsittelyn.

Uusi verkkopalvelu Kerääjä.fi tarjoaa sähköisen kerääjäkortin, joka jatkossa korvaa aiemmin käytössä olleet paperiset kerääjäkortit. Palveluun voi kirjautua ilman aiempia koulutuksiakin, kurssimerkintöjä ehtii hankkimaan myöhemmin. Aiemmin suoritettujen kerääjäkorttien merkinnät voidaan siirtää palveluun. Kuvan vanhasta paperisesta kortista voi lähettää ylläpitäjälle tietojen tallennusta varten sähköpostitse tai puhelimella.

Dokumentit aiemmin suoritettujen kerääjäkoulutuksien suoritusmerkinnöistä sekä kouluttajapätevyyksistä voi lähettää erikseen sähköpostitse rekisteriin kirjaamista varten sähköpostiin info@aitoluonto.fi tai kuvana puh. 040 5737 568.

Verkkopalvelu on toteutettu osana maa- ja metsätalousministeriön rahoittamaa Kasvavaa liiketoimintaa luonnontuotteista -hanketta, jossa Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti on vastannut verkkopalvelun valmistelusta. Hanketta toteuttavat muilta osin myös Suomen Metsäkeskus ja Luonnonvarakeskus. Kerääjä.fi -palvelun ylläpidosta vastaa jatkossa Suomen luontoyrittäjyysverkosto ry.

Tutustu palveluun ja rekisteröidy mukaan: https://www.keraaja.fi/rekisterointi/

Lisätiedot: Juha Rutanen, puh. 040 5737 568, juha.rutanen@aitoluonto.fi

 

Korttiesimerkki.png

Palvelun toteuttamista on tukenut maa- ja metsätalousministeriö